Σάββατο Ιούνιος 23 2018,  

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 2.551,00
 2. 2.326,00
 3. 1.944,00
 4. 1.697,00
 5. 1.618,00
 6. 1.522,60
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 18.336,71
 2. 15.517,75
 3. 14.512,74
 4. 11.466,61
 5. 9.898,00
 6. 9.121,50
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 18.336,71
 2. 15.517,75
 3. 14.512,74
 4. 11.466,61
 5. 9.898,00
 6. 9.121,50
 7. 8.625,50
 8. 7.165,80
 9. 6.547,00
 10. 6.095,00
 11. 6.079,25
 12. 6.000,00
 13. 5.736,00
 14. 5.697,75
 15. 5.693,60
 16. 5.645,00
 17. 5.259,75
 18. 4.984,40
 19. 4.726,00
 20. 4.646,02
 21. 4.532,00
 22. 4.474,00
 23. 4.416,00
 24. 4.386,20
 25. 4.375,00
 26. 4.277,50
 27. 3.811,61
 28. 3.800,00
 29. 3.394,00
 30. 3.357,80
 31. 3.350,00
 32. 3.144,00
 33. 2.991,70
 34. 2.975,60
 35. 2.254,00
 36. 2.185,00
 37. 2.040,65
 38. 2.015,50
 39. 2.000,00
 40. 2.000,00
 41. 1.765,00
 42. 1.240,00
 43. 1.240,00
 44. 1.227,73
 45. 1.185,00
 46. 1.153,30
 47. 1.145,50
 48. 1.100,00
 49. 1.038,33
 50. 1.000,00
 51. 1.000,00
 52. 1.000,00
 53. 1.000,00
 54. 1.000,00
 55. 1.000,00
 56. 1.000,00
 57. 1.000,00
 58. 1.000,00
 59. 1.000,00
 60. 1.000,00
 61. 895,50
 62. 822,00
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων