Τρίτη Απρίλιος 25 2017,  

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 3.276,40
 2. 3.163,50
 3. 2.757,90
 4. 2.550,00
 5. 2.290,35
 6. 2.249,30
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Φίλτρο:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 11.634,90
 2. 9.290,10
 3. 9.088,15
 4. 5.245,00
 5. 4.872,50
 6. 4.661,30
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Φίλτρο:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 11.634,90
 2. 9.290,10
 3. 9.088,15
 4. 5.245,00
 5. 4.872,50
 6. 4.661,30
 7. 4.660,53
 8. 4.548,10
 9. 4.478,80
 10. 4.398,10
 11. 4.270,20
 12. 3.981,90
 13. 3.825,00
 14. 3.777,94
 15. 3.584,67
 16. 3.530,61
 17. 3.449,87
 18. 2.974,37
 19. 2.782,50
 20. 2.766,70
 21. 2.649,95
 22. 2.623,80
 23. 2.275,00
 24. 2.243,55
 25. 2.100,00
 26. 2.009,58
 27. 2.000,00
 28. 1.985,80
 29. 1.983,06
 30. 1.940,90
 31. 1.850,80
 32. 1.800,00
 33. 1.785,00
 34. 1.721,40
 35. 1.664,10
 36. 1.448,30
 37. 1.433,20
 38. 1.279,40
 39. 1.155,60
 40. 1.091,50
 41. 1.090,60
 42. 1.023,20
 43. 1.000,00
 44. 1.000,00
 45. 1.000,00
 46. 1.000,00
 47. 1.000,00
 48. 1.000,00
 49. 1.000,00
 50. 1.000,00
 51. 1.000,00
 52. 938,50
 53. 913,30
 54. 875,00
 55. 709,01
 56. 672,95
 57. 597,50
 58. 590,00
 59. 398,20
 60. 336,56
 61. 307,70
 62. 64,30
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων