Σάββατο Σεπτέμβριος 22 2018,  

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 11.095,00
 2. 9.451,00
 3. 9.015,00
 4. 8.387,00
 5. 8.268,00
 6. 2.036,00
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 29.721,50
 2. 29.099,21
 3. 28.039,61
 4. 26.753,74
 5. 22.576,30
 6. 12.906,95
Περισσότερα...

Μηνιαία Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 11.095,00
 2. 9.451,00
 3. 9.015,00
 4. 8.387,00
 5. 8.268,00
 6. 2.036,00
 7. 1.925,00
 8. 1.779,00
 9. 1.246,00
 10. 1.195,00
 11. 1.194,00
 12. 1.000,00
 13. 1.000,00
 14. 1.000,00
 15. 882,55
 16. 845,00
 17. 712,00
 18. 500,00
 19. 432,00
 20. 376,00
 21. 290,00
 22. 199,95
 23. 8,00
 24. 0,80
 25. 0,00
 26. 0,00
 27. 0,00
 28. 0,00
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων