Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020,  

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 2.549,60
 2. 1.280,00
 3. 1.150,00
 4. 1.016,00
 5. 1.000,00
 6. 824,00
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 8.165,19
 2. 8.151,90
 3. 7.863,00
 4. 7.308,00
 5. 7.294,00
 6. 3.927,00
Περισσότερα...
Συζήτηση

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 8.165,19
 2. 8.151,90
 3. 7.863,00
 4. 7.308,00
 5. 7.294,00
 6. 3.927,00
 7. 3.420,00
 8. 3.119,00
 9. 3.000,00
 10. 2.650,00
 11. 2.590,00
 12. 2.230,00
 13. 2.012,10
 14. 1.990,00
 15. 1.290,00
 16. 1.250,00
 17. 1.043,00
 18. 1.016,00
 19. 1.000,00
 20. 1.000,00
 21. 1.000,00
 22. 990,00
 23. 800,00