Σάββατο 17 Απριλίου 2021,  

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 700,00
 2. 700,00
 3. 0,00
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 3.829,00
 2. 2.401,00
 3. 2.015,60
 4. 2.000,00
 5. 1.473,00
 6. 1.375,00
Περισσότερα...
Συζήτηση

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 3.829,00
 2. 2.401,00
 3. 2.015,60
 4. 2.000,00
 5. 1.473,00
 6. 1.375,00
 7. 1.100,00
 8. 1.000,00
 9. 920,00
 10. 523,75
 11. 0,50