Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020,  

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 1.557,00
 2. 1.314,30
 3. 1.042,60
 4. 1.000,00
 5. 1.000,00
 6. 900,00
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 2.560,40
 2. 1.916,00
 3. 1.557,00
 4. 1.140,00
 5. 1.043,00
 6. 1.042,60
Περισσότερα...
Συζήτηση

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 2.560,40
 2. 1.916,00
 3. 1.557,00
 4. 1.140,00
 5. 1.043,00
 6. 1.042,60
 7. 1.039,00
 8. 1.000,00
 9. 1.000,00
 10. 1.000,00
 11. 800,00
 12. 711,00
 13. 183,31