Κυριακή Ιουν 13 2021,  

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 990,00
 2. 0,00
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 5.189,00
 2. 2.701,00
 3. 2.015,60
 4. 2.000,00
 5. 1.473,00
 6. 1.375,00
Περισσότερα...
Συζήτηση

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 5.189,00
 2. 2.701,00
 3. 2.015,60
 4. 2.000,00
 5. 1.473,00
 6. 1.375,00
 7. 1.100,00
 8. 1.000,00
 9. 1.000,00
 10. 955,00
 11. 920,00
 12. 523,75
 13. 0,50