Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021,  

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 1.375,00
 2. 930,00
 3. 871,00
 4. 577,75
 5. 551,00
 6. 0,00
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 1.375,00
 2. 930,00
 3. 871,00
 4. 577,75
 5. 551,00
 6. 0,00
Περισσότερα...
Συζήτηση

Μηνιαία Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 1.375,00
 2. 930,00
 3. 871,00
 4. 577,75
 5. 551,00
 6. 0,00