Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020,  

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 3.602,45
 2. 1.322,00
 3. 1.150,00
 4. 1.114,00
 5. 1.102,50
 6. 1.043,00
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 9.218,04
 2. 8.187,90
 3. 8.153,00
 4. 8.145,50
 5. 7.336,00
 6. 4.927,00
Περισσότερα...
Συζήτηση

Μηνιαία Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 3.602,45
 2. 1.322,00
 3. 1.150,00
 4. 1.114,00
 5. 1.102,50
 6. 1.043,00
 7. 1.016,00
 8. 1.000,00
 9. 1.000,00
 10. 619,00