Πέμπτη Νοέμβριος 14 2019,  

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 2.523,00
 2. 1.220,00
 3. 1.055,00
 4. 1.050,00
 5. 957,00
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 17.619,20
 2. 16.262,80
 3. 14.434,55
 4. 13.725,50
 5. 13.553,50
 6. 12.414,34
Περισσότερα...
Συζήτηση

Μηνιαία Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 2.523,00
 2. 1.220,00
 3. 1.055,00
 4. 1.050,00
 5. 957,00