Σάββατο Οκτώβριος 20 2018,  

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 3.911,80
 2. 3.171,50
 3. 1.941,00
 4. 1.900,00
 5. 1.841,61
 6. 1.240,00
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 33.341,41
 2. 32.586,50
 3. 30.685,24
 4. 30.591,01
 5. 23.395,30
 6. 13.707,52
Περισσότερα...
Συζήτηση
Hee man
Welcome

Μηνιαία Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 3.911,80
 2. 3.171,50
 3. 1.941,00
 4. 1.900,00
 5. 1.841,61
 6. 1.240,00
 7. 1.170,00
 8. 1.140,00
 9. 1.054,00
 10. 1.000,00
 11. 1.000,00
 12. 1.000,00
 13. 989,20
 14. 967,00
 15. 934,00
 16. 873,00
 17. 800,00
 18. 754,00
 19. 700,00
 20. 700,00
 21. 697,50
 22. 680,00
 23. 630,00
 24. 626,00
 25. 522,80
 26. 380,00
 27. 368,80
 28. 199,00
 29. 182,00
 30. 1,00
 31. 0,00

Tipsters League

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 3.911,80
 2. 3.171,50
 3. 1.941,00
 4. 1.900,00
 5. 1.841,61
 6. 1.240,00
 7. 1.170,00
Περισσότερα...