Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020,  

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 1.092,50
 2. 1.043,00
 3. 1.039,00
 4. 1.020,00
 5. 1.000,00
 6. 800,00
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 1.092,50
 2. 1.043,00
 3. 1.039,00
 4. 1.020,00
 5. 1.000,00
 6. 800,00
Περισσότερα...
Συζήτηση

Μηνιαία Βαθμολογία