Πέμπτη 9 Απριλίου 2020,  

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
  1. 940,00
  2. 400,00
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
  1. 3.480,00
  2. 2.999,30
  3. 2.420,00
  4. 2.306,00
  5. 2.274,71
  6. 2.230,00
Περισσότερα...
Συζήτηση

Μηνιαία Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
  1. 940,00
  2. 400,00