Τετάρτη Νοέμβριος 14 2018,  

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 3.137,00
 2. 2.895,20
 3. 2.658,00
 4. 2.272,00
 5. 2.169,00
 6. 2.167,00
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 37.973,41
 2. 35.972,50
 3. 33.643,44
 4. 31.391,01
 5. 25.562,30
 6. 16.393,00
Περισσότερα...
Συζήτηση

Μηνιαία Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 3.137,00
 2. 2.895,20
 3. 2.658,00
 4. 2.272,00
 5. 2.169,00
 6. 2.167,00
 7. 2.145,00
 8. 1.206,00
 9. 1.117,00
 10. 1.030,00
 11. 1.000,00
 12. 1.000,00
 13. 996,10
 14. 960,00
 15. 932,00
 16. 853,00
 17. 800,00
 18. 800,00
 19. 0,03
 20. 0,00