Σάββατο Οκτώβριος 20 2018,  

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 3.911,80
 2. 3.171,50
 3. 1.941,00
 4. 1.900,00
 5. 1.841,61
 6. 1.240,00
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 33.341,41
 2. 32.586,50
 3. 30.685,24
 4. 30.591,01
 5. 23.395,30
 6. 13.707,52
Περισσότερα...
Συζήτηση
Hee man
Welcome

Μηνιαία Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 3.911,80
 2. 3.171,50
 3. 1.941,00
 4. 1.900,00
 5. 1.841,61
 6. 1.240,00
 7. 1.170,00
 8. 1.140,00
 9. 1.054,00
 10. 1.000,00
 11. 1.000,00
 12. 1.000,00
 13. 989,20
 14. 967,00
 15. 934,00
 16. 873,00
 17. 800,00
 18. 754,00
 19. 700,00
 20. 700,00
 21. 697,50
 22. 680,00
 23. 630,00
 24. 626,00
 25. 522,80
 26. 368,80
 27. 199,00
 28. 182,00
 29. 180,00
 30. 1,00
 31. 0,00