Σάββατο 17 Απριλίου 2021,  

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 700,00
 2. 700,00
 3. 0,00
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 3.829,00
 2. 2.401,00
 3. 2.015,60
 4. 2.000,00
 5. 1.473,00
 6. 1.375,00
Περισσότερα...
Συζήτηση

Μηνιαία Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 700,00
 2. 700,00
 3. 0,00