Τετάρτη Νοέμβριος 14 2018,  
HTML code

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 3.137,00
 2. 2.895,20
 3. 2.658,00
 4. 2.272,00
 5. 2.169,00
 6. 2.167,00
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 37.973,41
 2. 35.972,50
 3. 33.643,44
 4. 31.391,01
 5. 25.562,30
 6. 16.393,00
Περισσότερα...
Συζήτηση

Μηνιαία Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 3.137,00
 2. 2.895,20
 3. 2.658,00
 4. 2.272,00
 5. 2.169,00
 6. 2.167,00
 7. 2.145,00
 8. 1.206,00
 9. 1.117,00
 10. 1.030,00
 11. 1.000,00
 12. 1.000,00
 13. 996,10
 14. 960,00
 15. 932,00
 16. 853,00
 17. 800,00
 18. 800,00
 19. 0,03
 20. 0,00