Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020,  

Μηνιαία Βαθμολογία

Παίκτης
Μονάδες
 1. 2.525,00
 2. 1.245,00
 3. 1.042,40
 4. 1.000,00
 5. 900,00
 6. 888,00
Περισσότερα...

Γενική Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 6.945,00
 2. 5.862,00
 3. 5.840,10
 4. 5.559,00
 5. 3.927,00
 6. 3.420,00
Περισσότερα...
Συζήτηση

Μηνιαία Βαθμολογία

Filter:
Παίκτης
Μονάδες
 1. 2.525,00
 2. 1.245,00
 3. 1.042,40
 4. 1.000,00
 5. 900,00
 6. 888,00
 7. 5,70